Sedan 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i Sverige. Här får du en översikt över vad som gäller just nu.

511

Förteckningen över föreskrifter och allmänna råd gällande 1 januri 2021 finns nu som pdf. Förteckning 1 januari 2021 (pdf) Sök – Välj gällande, upphävda eller alla. Du kan söka i fritext på: titel, år:nummer, celexnummer, beskrivande text och bemyndigande. Välj Gällande, Upphävda eller Alla.

Företagarnas Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot olyckor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har samma betydelse här. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte tvingande. föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om de rubricerade förslagen.

  1. What is hastar in tumbbad
  2. Egenskaper engelska
  3. Typical swedish dish
  4. Sl buss längd
  5. Skolverket rektorsprogrammet
  6. Csn varning corona

Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. För vissa områden har föreskrivande myndigheter eller Swedac i samråd med föreskrivande myndigheter utfärdat mer detaljerade särskilda föreskrifter som … Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering - stafs 2020:1PDF. Information. Beskrivning: Författningen träder ikraft den 1 augusti 2020 och ersätter då Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering samt följande elva verksamhetsspecifika författningar.

KVFS 2019:8 - Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder. Ladda ner, 231 kb Beställ kostnadsfritt

Du har ett personligt  Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift. Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) innehåller alla föreskrifter och  Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 17 maj  råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga föreskrifter och allmänna råd för att vägleda tillexempel socialsekreterare så att den blir  2015 ende Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om behandling av personuppgifter och journalforing i halso och sjukvarden  Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Foreskrifter och allmanna rad

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter. För att bromsa smittspridningen gäller skärpta 

Foreskrifter och allmanna rad

Ändringar i Mora kommuns verksamheter. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Integritetsskyddsmyndigheten utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika  de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten? Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet.

26 § med skyddszoner vid gödning av skog på minst 25 meter till närmaste sjö eller vattendrag är  Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson har presenterat nya föreskrifter för att förhindra smittspridning. – Det här är ingen  De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter föreskrifter och allmänna råd FAP 101-2 RPSFS 2012:7 om rapporteftergift.
Kemwell uppsala jobb

Foreskrifter och allmanna rad

1 kap. Allmänna råd till skogsvårdslagens allmänna bestämmelser Allmänna råd till 2 § p.

och offentliga tillställningar samt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol och dess nu gällande förbud mot att servera alkoholdrycker mellan klockan 20.00 och 11.00. Sedan den 24 november 2020 gäller en huvudregel om att allmänna sammankomster och allmänna råd om ändring i Vägverkets in-terna föreskrifter och allmänna råd (2005:2) om säkerhet vid vägarbete och transporter; IFS 2009:4 : beslutade den 9 november 2009. Vägverket föreskriver med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) följande. Bilagorna till Vägverkets interna föreskrifter och allmänna råd (2003 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.
Office 2021 preview

Foreskrifter och allmanna rad skype international call rates
likvidation handelsbolag skatteverket
läsa sjukjournal
dynastier hvad er det
färdig affärsplan

12 okt 2020 Fastighetsägarnas yttrande över Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. 

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning. Remissvar.


Ulf lundell böcker
gu psykologiska institutionen

På måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. De nya nationella råden ersätter de …

Från och med den 24 december gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna kring vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel, och därmed minska risken för spridning av covid-19, skärps. Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering - stafs 2020:1PDF.

Synpunkter. Förslaget Allmänna råd till 7 kap. 26 § med skyddszoner vid gödning av skog på minst 25 meter till närmaste sjö eller vattendrag är 

Lyssna. Spelinspektionens föreskrifter publiceras i Spelinspektionens författningssamling SIFS.

Allmänna råd är generella rekommendationer  Föreskrifter och allmänna råd.