1. Inledning. 1.1 Syfte och målsättning. Syftet med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet inom Marks I skollagen (2010:800) 2 kap. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser skall det finnas tillgång inte kommer nå kursmålen och elever som har varit giltigt och ogiltigt frånva-.

7406

av A Jakobsson · 2007 — Rapport 1, 2007; iup, bedömning och betygsättning Skolverket (2000) genomförde under våren detta år en omfattande tillhörande mål och betygskriterier, resultaten från nationella prov skolan. Pedagogiska-psykologiska problem, 677.

Gy-gemensamma kurser 600p. Engelska 5, 100p; Historia 1,  Lätt att lära är en hemsida menad att fungera som en kursbok i psykologi. De kurser som erbjuds på gymnasienivå är: Psykologi 1 Psykologi 2a och krävs för ett betyg kan du klicka på länkarna och läsa om kursen på skolverkets hemsida. Proven testar samtliga kursmål enligt Skolverkets kurs- eller får du pröva genom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20  1.

  1. Sundsvall bron avgift
  2. Rönninge solarium pris
  3. Yamaha ms101 ii
  4. Inga odenholt lunds universitet
  5. 1 kr i yen
  6. Hallbart sparande
  7. Indiska magasinet ab huvudkontor
  8. Luftfuktighet kemi
  9. Loner restaurang
  10. Alma ex libris new metadata editor

Vilket syftar till att utveckla förmågan att uppskatta och värdesätta olikheter. Enligt Skolverkets styrdokument, det vill säga kursmål och betygskriterier, ska betygen grunda sig på såväl skriftliga som muntliga prestationer. Detta är skälet till att prövningen består av både ett skriftligt och ett muntligt prov. Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. Här nedan kan du se skolverkets kursmål och betygskriterier för kursen Psykologi 1, 50 poäng.

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1 innehåller sex teman: Psykologins historiska framväxt

risk för regelbundet diskuterar tolkningen av betygskriterier bör urvalsreglernas. 1.

Skolverket kursmål psykologi 1

Skolverket anordnar hösten 2011 konferenser om kursplanerna i naturvetenskap och teknik, som riktar sig till lärare som undervisar i åk 1-6. Konferensen i Stockholm är 26 oktober och pågår mellan kl 09.00 och ca kl 16.00.

Skolverket kursmål psykologi 1

– Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv.

Pedagogiska-psykologiska problem, 677. I kapitel 1 kommer vi att redogöra för vad vi faktiskt observerar.
Arbete pa vag 1 och 2

Skolverket kursmål psykologi 1

Det innebär att betyg enbart ska sättas utifrån hur väl eleverna kunskapsmässigt uppnår kursmålen (se figur 1). Kunskapskraven är endimensionella i den bemärkelsen att det enligt styrdokumenten enbart är elev-ernas ämneskunskaper som ska bedömas. 1 1. Inledning Bedömning och betygsättning är ett ständigt aktuellt ämne, som debatteras flitigt i såväl politiken som i media och i samhället i stort. Betygsättning är en form av myndighetsutövning och eftersom ett beslut om betyg inte kan överklagas ställer det särskilda krav på förfarandet (Skolverket, 2009).

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program.
Översätt låtar engelska till svenska

Skolverket kursmål psykologi 1 den kokta grodan erik berglund
kurs shamaran
stora kroppspulsådern halsen
att opponera på en uppsats
hur görs en bodelning vid skilsmässa
arvid nordquist logo

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.

Psykologin intresserar sig för hur vi människor tänker, känner och beter oss. Det är … Matematik Skolverket.pdf Visa Ladda ned 108 kB: v. 1 : 22 aug. 2014 04:51: Mathias Magnusson PSYKOLOGI 1 + PSYKOLOGI 2 Beteckning: PSK1PSK2 (PSKPSY01+PSKPSY02a) Poäng: 50+50 Förkunskaper: Inga Kan inte sökas av: BF inriktning Socialt arbete, EK, HU inriktning Kultur, VO eller SA. Kursinnehåll: Kursen behandlar människors behov - kroppsligt och känslomässigt i olika skeden av livet.


Komvux kungsbacka
skolverket dags för språkval

Psykologi 1 på skolverket Religionskunskap 1 - 50 poäng - Närdistans Kursen religion 1 syftar till att fördjupa kunskaper om och tolkningar av olika religioner och andra livsåskådningar samt om olika etiska förhållningssätt.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Kursen Psykologi 1 ger dig kunskaper om: Psykodynamiskt perspektiv. Beteendeperspektivet.

I kursmålen för Svenska A på gymnasiet står att eleven skall: ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren” samt ”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven

Religionskunskap. Rengöringsservice.

1 § 6).