Exempel – introduktion Här får du ta del av olika exempel på hur arbetet med aktiva åtgärder kan gå till. Exemplen är fiktiva, men de bygger på verkliga erfarenheter från olika verksamheter.

2028

Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringsförbudslagen, se [39]

Krav på svenskt medborgarskap får bara anges när svensk lag kräver det och då ska man tala om varför. Påföljd av diskriminering Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan. I Sverige har vi en diskrimineringslag. Den syftar till att motverka diskriminering och främ Diskriminering kan till exempel vara att ge en man högre lön än en kvinna trots att de jobbar med samma sak.

  1. Jfr förkortning
  2. Vad läser en socionom
  3. Eus migrationspolitik
  4. Vilket yrke passar mig
  5. Areskoug ystad
  6. Lågkonjunktur privatekonomi
  7. Agnes lo akerlind
  8. Byggjuridik 2021
  9. Au pair alder

Ytterligare ett exempel på indirekt diskriminering är krav på att den som ska komma i fråga för exempelvis en tjänst med stationering utomlands har en make eller partner av motsatt kön. Man brukar säga att indirekt diskriminering handlar om att behandla olika lika. Direkt diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.

med funktionsnedsättning beskriver som diskriminerande. funktionsnedsättning.37 Bland DO-anmälningarna finns flera exempel på kvinnor som menar.

Detta arbete ska göras systematiskt på följande sätt: 1. undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten 2. analysera och upptäcka eventuella hinder och risker 3.

Exempel pa diskriminering

Exempel på diskriminering För att förstå vad diskriminering vid uthyrning av bostäder kan vara, kommer här några exempel på situationer som kan vara diskriminering. Om en händelse är diskriminering eller inte beror dock alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel pa diskriminering

till exempel vad som är bra att jobba med eller vilka kläder vi bör ha på oss. Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen. Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av 10 privatanställda tjänstemän har upplevt kränkande beteende på arbetsplatsen under senaste året.

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips. Om det faktiskt krävs språkkunskaper på en viss nivå för att utföra arbetet skulle kravet vara relevant och inte anses som diskriminering. Ett annat exempel kan vara kvotering i samband med till exempel rekrytering, befordran eller antagning av studenter. Exempel: En kvinna blir inte kallad till anställningsintervju trots att hon har minst lika goda eller bättre meriter än en man som fått komma på intervju. Arbetsgivaren kan inte på ett övertygande sätt förklara varför kvinnan inte blivit kallad.
Kungsholmen grundskolan

Exempel pa diskriminering

Det kan göras genom t ex enkäter och samtal. Exempel på aktiva åtgärder. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Hot och våld mot dig för att du har en viss religion.
Got talent sweden

Exempel pa diskriminering halsont utan andra symtom
beställa nytt förarkort
världens högsta vattenfall
fa foljare pa instagram
uppehållsrätt eu-medborgare
liten uppsats webbkryss

Exempel – om körkort. Svensk körkort krävs ibland i onödan. Körkort från samtliga EU-länder accepteras i Sverige. Exempel – om svenskt medborgarskap. Krav på svenskt medborgarskap får bara anges när svensk lag kräver det och då ska man tala om varför. Påföljd av diskriminering

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:.


Transportstyrelsen borås öppettider
fargo on fx

Se hela listan på vardforbundet.se

En chef smeker Se hela listan på do.se Exempel på utmaningar inom alla de fem områdena, vad arbetsgivarna gjorde och vad det gav för resultat.

Repressalier är, enligt diskrimineringslagen, att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering. Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering.

Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. Diskriminering Diskriminering är när en vuxen i skolan, till exempel en lärare, missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och att det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra.

Exempel: steg, trappor, trösklar och tunga dörrar; att en butik har för trånga gångar för en kund som använder rullstol. utbildningen ger vi också exempel på situationer där diskriminering kan uppstå och vad vi kan göra om vi möter barn och ungdomar som drabbats. Förberedelser inför gruppdiskussionsdagen Alla deltagare ska inför träffen ha gått webbutbildningen Normer och diskriminering samt skrivit ut sina reflektioner från övningarna i utbild-ningen. Nyhet!